DE|EN

FluidMAT_LibHuAirProp

Stoffwert-Bibliothek LibHuAirProp für Mathcad®

 

LibHuAirProp

Feuchte Luft, auch bei hohen Drücken und hohen Wassergehalten, berechnet nach dem ASHRAE-Virial-Model 

 

Add-In FluidMAT
zur komfortablen Nutzung in Mathcad

 User's Guide